četrtek, 17. julij 2008

Tabor gasilske mladine 2008

No, pa napišimo še nekaj o letošnjem taboru gasilske mladine, ki je potekal od 25. do 29. junija na Primskovem.
Udeležilo se ga je triintrideset mladih od 11 do 15 let starosti. Poteg mladih še štirje mentorji in vodja tabora ter "deklica za vse"!
Naše aktivnosti so bile: pohod na Čatež, ogled gasilske brigade Ljubljana, kopanje v Atlantisu, obiskali so nas radioamaterji, razne športne aktivnosti in pa različne igre z vodo, da smo se hladili v hudi vročini.

Vse to je najbolj vidno na fotografijah!